Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
12 / 01.10.2018Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 84 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 85 Asia/2

Helsinki Marketing Oy Ltd:n ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)

Liite 1


§ 86 Asia/3

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)


§ 87 Asia/4

Yhteisöraportti 1-6/2018 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § k 17 ja 20)


§ 88 Asia/5

Kiinteistö Oy Ab Pakkalantie 30:n yhtiökokouksen jatkokokous (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k., JulkL 24 § k 17)


§ 89 Asia/6

Seurasaarisäätiön hallituksen jäsenen nimeäminen toimikaudelle 2019 - 2021 (pdf) (html)

Liite 1

Seurasaarisäätiön nimeämispyyntö 3.9.2018

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:06