Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
14 / 12.11.2018Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 95 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 96 Asia/2

Palmia Oy:n ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k., JulkL 24 § k 17)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 97 Asia/4

Sijoituksen tekeminen Stadion-säätiö sr:n perusparannusrahastoon (pdf) (html)

Liite 1


§ 98 Asia/5

Jätkäsaaren Pysäköinti Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 15.11.2018 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 99 Asia/6

Oy Apotti Ab:n ylimääräinen yhtiökokous 23.11.2018 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 100 Asia/7

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) syysyhtymäkokous (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Ääniluettelo 16.11

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Liite 13

Eron pyytäminen luottamustoimesta HSYssä

Liite 14

Eron pyytäminen luottamustoimesta HSYssä


§ 101 Asia/8

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) syysyhtymäkokous (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 102 Asia/9

Kaupungin edustajien nimeäminen Niemikotisäätiön hallitukseen toimikaudeksi 2019-2020 (pdf) (html)

Liite 1


§ 103 Asia/10

Kaupungin edustajien nimeäminen Lilinkotisäätiön hallitukseen toimikaudeksi 2019-2021 (pdf) (html)

Liite 1


§ 104 Asia/11

Kaupungin edustajan nimeäminen Suomen arkkitehtuurimuseon säätiön edustajistoon toimikaudeksi 2019−2021 (pdf) (html)


§ 105 Asia/12

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n jakautumissuunnitelman mukainen osakeanti (pdf) (html)

Liite 1

Jakautumissuunnitelma


§ 106 Asia/13

Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab:n varsinainen yhtiökokous 7.11.2018 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 107 Asia/14

PKS-yhteisöraportti 2/2018 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 108 Asia/3

UMO-säätiö sr:n toiminnan kehittäminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:06