Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
15 / 26.11.2018Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 109 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 110 Asia/2

Kaupunginhallituksen konsernijaoston kokousajat kevätkaudella 2019 (pdf) (html)


§ 111 Asia/3

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)

Liite 1


§ 112 Asia/4

Stadion-säätiö sr:n ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)


§ 113 Asia/5

Palmia Oy:n osakkeenomistajan päätökset vuonna 2018 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 114 Asia/6

Helsingin Uusyrityskeskus ry:n syyskokous vuonna 2018 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 115 Asia/7

Perustettavan Hernesaaren jätteen putkikeräys Oy:n hallituksen jäsenten nimeäminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 116 Asia/8

Esitys Opetus- ja kulttuuriministeriölle Cultura-säätiön hallitukseen valittavasta jäsenestä (pdf) (html)

Liite 1

Jäsenen nimeämispyyntö


§ 117 Asia/9

Edustajan nimeäminen HSO-säätiön hallitukseen kaudeksi 2019-2021 (pdf) (html)

Liite 1


§ 118 Asia/10

Vantaan Energia Oy:n hallituksen täydentäminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 119 Asia/11

Yhteisöraportti 1-9/2018 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § k 17)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 120 Asia/12

Uudenmaan liiton maakuntahallituksen jäsenen nimeäminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:06