Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
16 / 17.12.2018Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 121 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 122 Asia/4

Helsinki Marketing Oy Ltd:n ylimääräinen yhtiökokous (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 123 Asia/5

Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 19.12.2018 (pdf) (html)

Liite 1


§ 124 Asia/6

Kiinteistö Oy Kaisaniemen Metrohallin ylimääräinen yhtiökokous 19.12.2018 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 125 Asia/7

Helsinki Stadion Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 27.12.2018 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


§ 126 Asia/8

Urhea-Halli Oy:n osakassopimukseen liittyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 127 Asia/9

Edustajan nimeäminen Helsingin Ateljeetalosäätiön hallitukseen kaudeksi 2019-2021 (pdf) (html)


§ 128 Asia/10

Joukkoliikenteen konsultointipalveluja tuottavan perustettavan yhtiön hallituksen nimeäminen (pdf) (html)


§ 129 Asia/2

Kiinteistö Oy Kaapelitalon ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k., JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 130 Asia/3

Länsimetro Oy:n ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:06