Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
02 / 11.02.2019Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 6 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 7 Asia/2

Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)


§ 8 Asia/3

Helsingin tapahtumasäätiö sr:n ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)


§ 9 Asia/4

Helen-konsernin varsinaiset yhtiökokoukset vuonna 2019 (pdf) (html)

Liite 1


§ 10 Asia/5

Helsingin Satama Oy:n varsinainen yhtiökokous vuonna 2019 (pdf) (html)

Liite 1


§ 11 Asia/6

Urhea-halli Oy:n hallituksen jäsenten nimeäminen (pdf) (html)


§ 12 Asia/7

Asunto Oy Oulunkyläntori 2 -nimisen yhtiön hallituksen valintaa koskeva osakkeenomistajan päätös (pdf) (html)


§ 13 Asia/8

Vuoden 2018 talousarvion tytäryhteisöjen sitovat tavoitteet (pdf) (html)

Liite 1


§ 14 Asia/9

Jäsenehdotus Pääkaupunkiseudun Smart & Clean -säätiön hallitukseen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:06