Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
04 / 18.03.2019Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 20 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 21 Asia/2

Helsingin Satama Oy:n ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)


§ 22 Asia/3

Palmia Oy:n ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)


§ 23 Asia/4

Osakeannin valmistelua koskevan kehotuksen antaminen Vuosaaren Urheilutalo Oy:lle (pdf) (html)


§ 24 Asia/5

Suomen kansallisooppera ja -baletti sr:n hallintoneuvoston ja hallituksen edustajien nimeäminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 25 Asia/6

Jäsenehdokkaiden nimeäminen Suomenlinnan hoitokunnan johtokuntaan toimikaudeksi 1.5.2019–30.4.2022 (pdf) (html)

Liite 1

Nimeämispyyntö 15.2.2019

Liite 2

Nimeämispyyntö 15.2.2019, liite, päätös 3.5.2016

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 26 Asia/7

Forum Virium Helsinki Oy:n vuoden 2019 varsinainen yhtiökokous (pdf) (html)


§ 27 Asia/8

Sydkustens landskapsförbund r.f.:n liittokokouksen edustajien valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)§ 27 Ärende/8

Val av representanter till Sydkustens landskapsförbund r.f.:s förbundsmöte (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:06