Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
07 / 03.06.2019Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 55 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 56 Asia/2

Kaupunginhallituksen konsernijaoston kokousajat syyskaudella 2019 (pdf) (html)§ 57 Ärende/3

Tillsättande av medlem och suppleant i styrelsen för Aktiebolaget det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2§ 57 Asia/3

Aktiebolaget det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området -nimisen yhtiön hallituksen jäsenen ja varajäsenen nimeäminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 58 Asia/4

Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)


§ 59 Asia/6

Jäsenten nimeäminen Pääkaupunkiseudun Smart & Clean -säätiön hallintoneuvostoon ja hallitukseen toimikaudelle 2019–2020 (pdf) (html)

Liite 1

Nimeämispyyntö 8.5.2019

Liite 2

Nimeämispyyntö 8.5.2019, liite, hallintoelinten jäsenet

Liite 3

Nimeämispyyntö 8.5.2019, liite, säätiön säännöt

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 60 Asia/7

Jäsenen nimeäminen Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy:n hallitukseen (pdf) (html)


§ 61 Asia/8

Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän kevätyhtymäkokous 2019 (pdf) (html)

Liite 1

Yhtymäkokouskutsu 5.6.2019, liite, esityslista

Liite 2

Yhtymäkokouskutsu 5.6.2019, liite, jäsenkunta-, edustaja- ja ääniluettelo

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Yhtymäkokouskutsu 5.6.2019, liite, henkilöstökertomus 2018

Liite 7

Yhtymäkokouskutsu 5.6.2019, liite, hallintosääntö


§ 62 Asia/9

Helsingin yhteisöraportti 1-3/2019 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § k 17 ja 20)


§ 63 Asia/5

Ajankohtaiskatsaukset, Helsingin Seniorisäätiö sr, Niemikotisäätiö sr ja Oulunkylän sairaskotisäätiö sr (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:06