Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
09 / 26.08.2019Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 70 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 71 Asia/2

Helsinki Marketing Oy Ltd:n ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)

Liite 1


§ 72 Asia/3

Helsingin Leijona Oy:n ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)

Liite 1


§ 73 Asia/4

Jäsenten nimeäminen Stadion-säätiö sr:n hallitukseen toimikaudeksi 2019 – 2021 (pdf) (html)

Liite 1

Nimeämispyyntö 25.6.2019, saate


§ 74 Asia/5

Palmia Oy:n hallituksen jäsenen valintaa koskeva osakkeenomistajan päätös (pdf) (html)


§ 75 Asia/6

Kiinteistö Oy Oulunkylän Sotaveteraanitalo ja Kiinteistö Oy Oulunkylän Sotaveteraanitalo II -nimisten yhtiöiden omistusjärjestely (pdf) (html)

Liite 1


§ 76 Asia/7

Kiinteistö Oy Oulunkylän Sotaveteraanitalo ja Kiinteistö Oy Oulunkylän Sotaveteraanitalo II - nimisten yhtiöiden hallitusten täydentäminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:06