Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
11 / 30.09.2019Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 80 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 81 Asia/2

Forum Virium Helsinki Oy:n ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)

Liite 1


§ 82 Asia/3

Uima- ja liikuntahalliyhtiöiden ajankohtaiskatsaukset (pdf) (html)


§ 83 Asia/4

Selvitys Helsingin kaupungin 450-vuotis-taiteilijatalosäätiö sr:n taloudellisesta tilanteesta (pdf) (html)


§ 84 Asia/5

Perustettavan Postipuiston Pysäköinti Oy:n hallituksen jäsenten nimittäminen (pdf) (html)


§ 85 Asia/6

Jäsenen nimeäminen Designmuseon säätiö - Stiftelsen för Designmuseet sr:n hallitukseen toimikaudelle 2020-2022 (pdf) (html)

Liite 1


§ 86 Asia/7

Jäsenen ja varajäsenen nimeäminen Selim Eskelinin säätiön hallitukseen toimikaudelle 2020 - 2022 (pdf) (html)

Liite 1

Nimeämispyyntö 28.8.2019

Liite 2

Säätiön säännöt


§ 87 Asia/8

Jäsenen nimeäminen Seurasaarisäätiön hallitukseen toimikaudelle 2020 - 2022 (pdf) (html)

Liite 1

Nimeämispyyntö 17.9.2019


§ 88 Asia/9

Ehdokkaan nimeäminen Tekniikan museon säätiön hallitukseen kaksivuotiskaudeksi 2020 - 2021 (pdf) (html)

Liite 1

Tekniikan museon säätiön kirje


§ 89 Asia/10

Helsingin Satama Oy:n hallituksen jäsenen valintaa koskeva osakkeenomistajan päätös (pdf) (html)

Liite 1


§ 90 Asia/11

Helsingin yhteisöraportti 1-6/2019 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § k 17 ja k 20)

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:06