Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
01 / 10.02.2020Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 1 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 2 Asia/5

Helen Oy:n varsinainen yhtiökokous vuonna 2020 (pdf) (html)

Liite 1


§ 3 Asia/6

Jäsenen nimeäminen Kiint. Oy Helsingin Tapulikaupungintie 5 -nimisen yhtiön hallitukseen (pdf) (html)


§ 4 Asia/7

Jäsenen nimeäminen Kiinteistö Oy Mosaiikkitorin Pysäköintilaitoksen hallitukseen (pdf) (html)


§ 5 Asia/8

Varsinaisen jäsenen nimeäminen Ami-säätiö sr:n hallitukseen (pdf) (html)


§ 6 Asia/9

Postipuiston Pysäköinti Oy:n osakkeenomistajan päätös 2020 (pdf) (html)

Liite 1


§ 7 Asia/2

Finlandia-talo Oy:n ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)


§ 8 Asia/3

Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)


§ 9 Asia/4

V 26.2.2020, Vuoden 2019 talousarvion tytäryhteisöjen kaupunginvaltuustolle raportoitavat tavoitteet (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § k 17, k 20)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:06