Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
02 / 02.03.2020Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 10 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 11 Asia/4

Kaupunginhallituksen konsernijaoston kokousajat syyskaudella 2020 (pdf) (html)


§ 12 Asia/5

Helsinki Region Marketing Oy:n pääomittaminen vuonna 2020 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 13 Asia/6

Helsingin Satama Oy:n varsinainen yhtiökokous vuonna 2020 (pdf) (html)

Liite 1


§ 14 Asia/7

Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:n yhtiökokous koskien yhtiöjärjestyksen muuttamista (pdf) (html)


§ 15 Asia/8

Sydkustens landskapsförbund r.f.:n liittokokouksen edustajien valinta (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Kokouskutsu 21.4.2020§ 15 Ärende/8

Val av representanter till Sydkustens landskapsförbund r.f.:s förbundsmöte (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1

Möteskallelse 21.4.2020§ 16 Asia/9

Edustajien nimeäminen yhteisöihin ja säätiöihin keväällä 2020 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 17 Asia/10

Suomen kansallisooppera ja -baletti sr:n hallintoneuvoston jäsenen nimeäminen (pdf) (html)


§ 18 Asia/11

UMO-säätiön hallituksen jäsenen nimeäminen (pdf) (html)


§ 19 Asia/12

Niemikotisäätiö sr:n hallituksen jäsenten valinta (pdf) (html)

Liite 1


§ 20 Asia/13

Muutos Lilinkotisäätiön hallituksen kokoonpanossa (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 21 Asia/14

Oy Helsingin Asuntohankinta Ab:n hallituksen jäsenen valintaa koskeva osakkeenomistajan päätös (pdf) (html)


§ 22 Asia/2

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)


§ 23 Asia/3

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:06