Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
05 / 04.05.2020Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 40 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 41 Asia/2

Oy Apotti Ab:n vuoden 2020 varsinainen yhtiökokous (pdf) (html)


§ 42 Asia/3

Kiinteistö-oy Parmaajanpuiston varsinainen yhtiökokous vuonna 2020 (pdf) (html)


§ 43 Asia/4

Oy Helsingin Asuntohankinta Ab:n varsinainen yhtiökokous vuonna 2020 (pdf) (html)


§ 44 Asia/5

Kiinteistö Oy Helsingin Malminkatu 3:n varsinainen yhtiökokous (pdf) (html)

Liite 1

Kokouskutsu, kokous 18.5.2020

Liite 2


§ 45 Asia/6

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) kevätyhtymäkokous (pdf) (html)

Liite 1

Kokouskutsu 15.5.2020

Liite 2

Kokouskutsu, kokous 15.5.2020, liite, esityslista

Liite 3

Kokouskutsu, kokous 15.5.2020, Liite, Ääniluettelo

Liite 4

Kokouskutsu, kokous, 15.5.2020, liite, Tilinpäätös

Liite 5

Kokouskutsu, kokous, 15.5.2020, liite, tilintarkastuskertomus

Liite 6

Kokouskutsu, kokous, 15.5.2020, liite, Henkilöstökertomus

Liite 7

Kokouskutsu, kokous, 15.5.2020, liite, Arviointikertomus

Liite 8

Kokouskutsu, kokous, 15.5.2020, Liite, Selvitys

Liite 9

Kokouskutsu, kokous, 15.5.2020, liite, Perussopimus


§ 46 Asia/7

Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän kevätyhtymäkokous 2020 (pdf) (html)

Liite 1

Nimeämispyyntö 16.4.2020


§ 47 Asia/8

Kiinteistö Oy Malmin Liiketalo ja Kiinteistö Oy Vanha Helsingintie 20 ylimääräiset yhtiökokoukset (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 48 Asia/9

PKS-yhteisöraportti 3/2019 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:06