Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
07 / 15.06.2020Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 55 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 56 Asia/2

Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n omistuksen ja toiminnan uudelleenjärjestäminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 57 Asia/3

Jäsenten nimeäminen Pääkaupunkiseudun Smart & Clean -säätiön hallintoneuvostoon ja hallitukseen toimikaudelle 2020–2021 (pdf) (html)

Liite 1

Nimeämispyyntö 5.5.2020

Liite 2

Nimeämispyyntö 5.5.2020, liite, säännöt

Liite 3

Nimeämispyyntö 5.5.2020, liite, jäsenet


§ 58 Asia/4

Perustettavan Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Borgströminmäki -nimisen yhtiön hallituksen jäsenten nimittäminen (pdf) (html)


§ 59 Asia/5

Kiinteistö Oy Torpparinmäen korttelitalon vuoden 2020 varsinainen yhtiökokous (pdf) (html)

Liite 1

Kokouskutsu, kokous 16.6.2020


§ 60 Asia/6

Kiinteistö Oy Laajasalon palloiluhallien ylimääräinen yhtiökokous (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 61 Asia/7

Helsingin kaupungin Linja-autotoiminta Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 2020 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 62 Asia/8

Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab:n yhtiökokous (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 63 Asia/9

PKS-yhteisöraportti 1/2020 (pdf) (html)

Liite 1

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:06