Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
09 / 21.09.2020Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 74 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 75 Asia/2

Elinvoima- ja markkinointiyhtiöiden ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 76 Asia/3

Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat ylimääräinen yhtiökokous 6.10.2020, osittaisjakautuminen ja yhtiöjärjestyksen muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 77 Asia/4

Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:n varsinainen yhtiökokous vuonna 2020 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 78 Asia/5

Jäsenen nimeäminen Kalasataman jätteen putkikeräys Oy:n hallitukseen (pdf) (html)

Asia poistettiin esityslistalta


§ 79 Asia/6

Varajäsenen nimeäminen Kiinteistö Oy Helsingin Ympäristötalon hallitukseen (pdf) (html)


§ 80 Asia/7

Helsingin yhteisöraportti 2/2020 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 17 k)

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:06