Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
10 / 05.10.2020Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 81 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 82 Asia/2

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)


§ 83 Asia/3

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 84 Asia/4

Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy:n yhtiökokous 2020 (pdf) (html)

Liite 1


§ 85 Asia/5

Työmaahuolto Oy Ab ylimääräinen yhtiökokous 9.10.2020 (pdf) (html)

Liite 1

Kokouskutsu, kokous 9.10.2020


§ 86 Asia/6

Teatterimuseon säätiön edustajiston varajäsenen nimeäminen (pdf) (html)


§ 87 Asia/7

Seurasaarisäätiön hallituksen jäsenen nimeäminen (pdf) (html)

Liite 1

Seurasaarisäätiön pyyntö nimeämisestä 15.9.2020


§ 88 Asia/8

Kalasataman jätteen putkikeräys Oy:n hallituksen jäsenen valintaa koskeva osakkeenomistajan päätös (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:06