Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
11 / 26.10.2020Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 89 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 90 Asia/2

Helen Oy:n ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 91 Asia/3

Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)

Liite 1


§ 92 Asia/4

Oy Apotti Ab:n yhtiökokouksessa hyväksyttävät rahoitusjärjestelyt (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 93 Asia/5

Kiinteistö Oy Haapaniemenkatu 7-9 -nimisen yhtiön hallituksen täydentäminen (pdf) (html)


§ 94 Asia/6

Sarastia Oy:n osakassopimuksen hyväksyminen HR-järjestelmähankinnan mahdollistamiseksi (pdf) (html)

Liite 1


§ 95 Asia/7

Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän syysyhtymäkokous 2020 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 96 Asia/8

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 10.11.2020, jakautumissuunnitelman mukainen osakeanti (pdf) (html)

Liite 1


§ 97 Asia/9

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän syysyhtymäkokous (pdf) (html)

Liite 1

Kokouskutsu, kokous 13.11.2020

Liite 2

Kokouskutsu, kokous 13.11.2020, liite, ääniluettelo

Liite 3

Kokouskutsu, kokous 13.11.2020, liite, esityslista

Liite 4

Kokouskutsu, kokous 13.11.2020, liite, toiminta- ja taloussuunnitelma 2021-2023

Liite 5

Kokouskutsu, kokous 13.11.2020, liite, osavuosikatsaus

Liite 6

Kokouskutsu, kokous 13.11.2020, liite, jätehuollon investointiohjelma 2021-2030

Liite 7

Kokouskutsu, kokous 13.11.2020, liite, vesihuollon investointiohjelma 2021-2030

Liite 8

Kokouskutsu, kokous 13.11.2020, liite, talousmalli 2021-2030

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 98 Asia/10

PKS-yhteisöraportti 2/2020 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:06