Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
01 / 18.01.2021Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 1 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 2 Asia/2

Helsingin Satama Oy:n ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)


§ 3 Asia/3

Helsingin teatterisäätiö sr:n ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)§ 4 Ärende/4

Godkännande av aktieägaravtalet för Yrkesinstitutet Prakticum (Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2§ 4 Asia/4

Yrkesinstitutet Prakticumin (Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab:n) osakassopimuksen hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 5 Asia/5

Helsinki Stadion Oy:n hallituksen täydentäminen 2021 (pdf) (html)


§ 6 Asia/6

Kiinteistö Oy Ab Pakkalantie 30 ylimääräinen yhtiökokous (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Kokouskutsu, kokous 22.1.2021


§ 7 Asia/7

Kiinteistöosakeyhtiö Laakson yhteissairaalan osakassopimuksen hyväksyminen ja hallituksen nimittäminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:06