Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
02 / 08.02.2021Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 8 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 9 Asia/2

Stadion-säätiön sr:n ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)


§ 10 Asia/3

Tilannekatsaus Helsingin kansainvälistä kilpailukykyä ja vetovoimaa tukevan organisaatiomuutoksen tavoitteisiin ja valmisteluun (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 11 Asia/4

Vuoden 2020 talousarvion tytäryhteisöjen kaupunginvaltuustolle raportoitavat tavoitteet (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 17 k)


§ 12 Asia/5

Kaupunkiympäristön toimialan edustus kaupungin asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden yhtiökokouksissa (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 13 Asia/6

Jääkenttäsäätiön hallituksen jäsenen nimeäminen (pdf) (html)


§ 14 Asia/7

Jätkäsaaren Pysäköinti Oy:n yhtiökokous (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 15 Asia/8

Kiinteistö Oy Ab Pakkalantie 30 ylimääräinen yhtiökokous (pdf) (html)

Liite 1

Kokouskutsu, kokous 22.1.2021

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:06