Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
03 / 08.03.2021Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 16 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 17 Asia/2

Vuoden 2021 kuntavaalien vaikutus kaupungin hallitusnimeämis- ja yhtiökokousprosessiin sekä muutokset vaalien jälkeisiin nimeämisperiaatteisiin (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle


§ 18 Asia/3

Tytäryhteisökohtaisten omistajastrategioiden hyväksyminen alueelliset ja infra -yhteisöryhmään kuuluville tytäryhteisöille (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Liite 13

Liite 14


§ 19 Asia/4

Tytäryhteisökohtaisten omistajastrategioiden hyväksyminen asunnot -yhteisöryhmään kuuluville tytäryhteisöille (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8


§ 20 Asia/5

Tytäryhteisökohtaisten omistajastrategioiden hyväksyminen elinkeino- ja markkinointi -yhteisöryhmään kuuluville tytäryhteisöille (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


§ 21 Asia/6

Tytäryhteisökohtaisten omistajastrategioiden hyväksyminen kulttuuri -yhteisöryhmään kuuluville tytäryhteisöille (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 22 Asia/7

Tytäryhteisökohtaisten omistajastrategioiden hyväksyminen liikunta -yhteisöryhmään kuuluville tytäryhteisöille (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


§ 23 Asia/8

Tytäryhteisökohtaisten omistajastrategioiden hyväksyminen sosiaali ja terveys -yhteisöryhmään kuuluville tytäryhteisöille (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 24 Asia/9

Tytäryhteisökohtaisten omistajastrategioiden hyväksyminen toimitilat -yhteisöryhmään kuuluville tytäryhteisöille (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Liite 13

Liite 14

Liite 15

Liite 16

Liite 17

Liite 18

Liite 19

Liite 20

Liite 21

Liite 22

Liite 23

Liite 24

Liite 25


§ 25 Asia/10

Tytäryhteisökohtaisten omistajastrategioiden hyväksyminen tukipalvelut ja muut -yhteisöryhmään kuuluville tytäryhteisöille (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


§ 26 Asia/11

Edustajien nimeäminen yhteisöihin ja säätiöihin keväällä 2021 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 27 Asia/12

Perustettavan Helsinki Partners Oy:n hallituksen nimeäminen sekä yhtiökokoustoimiohjeiden antaminen Helsinki Partners Oy:n, Helsinki Business Hub Ltd Oy:n ja Helsinki Marketing Oy Ltd:n tuleviin yhtiökokouksiin (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Perustamissopimusluonnos

Liite 2

Yhtiöjärjestysluonnos

Liite 3

Omistajastrategialuonnos

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 28 Asia/13

Helen Oy:n varsinainen yhtiökokous vuonna 2021 (pdf) (html)

Liite 1


§ 29 Asia/14

Helsingin Satama Oy:n varsinainen yhtiökokous vuonna 2021 (pdf) (html)

Liite 1


§ 30 Asia/15

Palmia Oy:n hallituksen jäsenen valinta (pdf) (html)


§ 31 Asia/16

Ruskeasuon Varikkokiinteistöt Oy:n ylimääräinen yhtiökokous (pdf) (html)

Liite 1

Kokouskutsu, kokous 18.3.2021

Liite 2

Kokouskutsu, kokous 18.3.2021, liite, hallituksen esitys

Liite 3

Kokouskutsu, kokous 18.3.2021, liite, esityslista

Liite 4

Kokouskutsu, kokous 18.3.2021, liite, hankesuunnitelma


§ 32 Asia/17

Helsingin Musiikkitalon säätiön hallituksen varapuheenjohtajan ja jäsenen valinta (pdf) (html)


§ 33 Asia/18

Helsingin V Yhteiskoulun Talo Oy:n hallituksen jäsenen valintaa koskeva osakkeenomistajan päätös (pdf) (html)


§ 34 Asia/19

Palvelukeskus Albatross Oy:n varsinainen yhtiökokous vuonna 2021 (pdf) (html)


§ 35 Asia/20

Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:n varsinainen yhtiökokous 2021 (pdf) (html)


§ 36 Asia/21

Töölönlahden Pysäköinti Oy:n varsinainen yhtiökokous (pdf) (html)


§ 37 Asia/22

Postipuiston Pysäköinti Oy:n varsinainen yhtiökokous (pdf) (html)


§ 38 Asia/23

Sydkustens landskapsförbund r.f.:n liittokokouksen edustajien valinta (pdf) (html)

Liite 1

Kokouskutsu, kokous 29.4.2021§ 38 Ärende/23

Val av representanter till Sydkustens landskapsförbund r.f:s förbundsmöte (pdf) (html)

Bilaga 1

Kallelse till möte 29.4.2021§ 39 Asia/24

Kaupunginhallituksen konsernijaoston ylimääräinen kokous (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:06