Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
05 / 22.03.2021Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 42 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 43 Asia/2

Vuoden 2021 kuntavaalien vaikutus kaupungin hallitusnimeämis- ja yhtiökokousprosessiin sekä muutokset vaalien jälkeisiin nimeämisperiaatteisiin (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 44 Asia/3

Edustajien nimeäminen Helsingin Konservatorion säätiön edustajistoon nelivuotiskaudeksi 2021−2024 (pdf) (html)

Liite 1

Helsingin Konservatorion säätiön nimeämispyyntö


§ 45 Asia/4

Edustajien nimeäminen Tekniikan museon säätiön valtuuskuntaan kolmivuotiskaudeksi 2021−2023 (pdf) (html)

Liite 1

Tekniikan museon säätiön nimeämispyyntö


§ 46 Asia/5

Tytäryhteisökohtaisten omistajastrategioiden hyväksyminen markkinaehtoisesti toimiville tytäryhteisöille (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


§ 47 Asia/6

Kaupungin edustajan nimeäminen Sarastia Oy:n neuvottelukuntaan vuodeksi 2021 (pdf) (html)

Liite 1

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:06