Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
08 / 10.05.2021Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 61 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 62 Asia/2

Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)

Liite 1


§ 63 Asia/3

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)

Liite 1


§ 64 Asia/4

Yhtiökokoukset 2021, Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy:n hallitusjäsenen vaihdos (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 65 Asia/5

Forum Virium Helsinki Oy:n varsinainen yhtiökokous vuonna 2021 (pdf) (html)


§ 66 Asia/6

Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän kevätyhtymäkokous 2021 (pdf) (html)

Liite 1

Nimeämispyyntö 21.4.2021

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:06