Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
09 / 24.05.2021Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 67 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 68 Asia/2

Oy Apotti Ab:n osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 69 Asia/3

Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n yhtiökokous 2021 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 70 Asia/4

Helmi Liiketalousopisto Oy:n hallitusjäsenen vaihdos (pdf) (html)


§ 71 Asia/5

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) kevätyhtymäkokous (pdf) (html)

Liite 1

Kokouskutsu, kokous 25.5.2021

Liite 2

Kokouskutsu, kokous 25.5.2021, liite, esityslista

Liite 3

Liite 4

Kokouskutsu, kokous 25.5.2021, liite, tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2020

Liite 5

Kokouskutsu, kokous 25.5.2021, liite, tilinpäätös 2020

Liite 6

Kokouskutsu, kokous 25.5.2021, liite, tilintarkastuskertomus 2020

Liite 7

Kokouskutsu, kokous 25.5.2021, liite, toimitusjohtajasopimus


§ 72 Asia/6

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) kevätyhtymäkokous (pdf) (html)

Liite 1

Kokouskutsu, kokous 28.5.2021

Liite 2

Kokouskutsu, kokous 28.5.2021, liite, ääniluettelo ym

Liite 3

Kokouskutsu, kokous 28.5.2021, liite, tilinpäätös 2020

Liite 4

Kokouskutsu, kokous 28.5.2021, liite, arviointikertomus 2020

Liite 5

Kokouskutsu, kokous 28.5.2021, liite, henkilöstökertomus 2020


§ 73 Asia/7

Helsingin yhteisöraportti 1/2021 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 17 k)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:06