Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
10 / 14.06.2021Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 74 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 75 Asia/2

Kaupunginhallituksen konsernijaoston kokousajat syyskaudella 2021 (pdf) (html)


§ 76 Asia/4

Vantaan Energia Oy:n osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 77 Asia/5

Perustettavan Helsingin kaupunkitilat Oy:n hallituksen nimeäminen sekä yhtiökokoustoimiohjeiden antaminen Helsingin Leijona Oy:n ja Helsingin kaupunkitilat Oy:n tuleviin yhtiökokouksiin (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 78 Asia/6

Helsinki Marketing Oy Ltd:n yhtiökokous 2021 (pdf) (html)

Liite 1


§ 79 Asia/8

Itärata Oy:n osakassopimuksen hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 80 Asia/9

Kiinteistö Oy Rastilankallion Päiväkodin hallituksen jäsenen nimeäminen (pdf) (html)


§ 81 Asia/10

Kiinteistö Oy Säterintie 2 hallituksen jäsenen nimeäminen (pdf) (html)


§ 82 Asia/11

PKS-yhteisöraportti 1/2021 (pdf) (html)

Liite 1


§ 83 Asia/7

Suomen Messut Osuuskunnan osuuskuntakokous 2021 (pdf) (html)

Liite 1


§ 84 Asia/3

Helen Oy:n ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 17 k)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:06