Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
11 / 30.08.2021Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 85 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 86 Asia/2

Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr:n ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)

Liite 1


§ 87 Asia/3

Tytäryhteisökohtaisten omistajastrategioiden hyväksyminen yhtiölle Asunto Oy Oulunkyläntori 2 (pdf) (html)

Liite 1


§ 88 Asia/4

Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Osakassopimusluonnos

Liite 2


§ 89 Asia/5

Urheiluhallit Oy:n, Vantaan Energia Oy:n ja Vuosaaren Urheilutalo Oy:n hallituksien jäsenten nimeäminen sekä Vantaan Energia Oy:n yhtiöjärjestysmuutos (pdf) (html)


§ 90 Asia/6

Asunto Oy Merimiehenkatu 12 hallitusjäsenen vaihdos (pdf) (html)


§ 91 Asia/7

Eräiden säätiöiden hallituksiin valittavien henkilöiden nimeäminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 92 Asia/8

Eräiden yhteisöjen hallituksiin valittavien henkilöiden nimeäminen, Palmia Oy:n nimitystoimikunnan perustaminen sekä Helen Oy:n, Helsingin Satama Oy:n ja Palmia Oy:n nimitystoimikuntien nimeäminen ja työjärjestyksen hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 93 Asia/9

Edustajan nimeäminen Uudenmaan liiton kuntien edustajainkokoukseen (pdf) (html)

Liite 1

Nimeämispyyntö 29.6.2021, saate

Liite 2

Nimeämispyyntö 29.6.2021

Liite 3

Nimeämispyyntö 29.6.2021, liite, Kutsu edustajainkokoukseen 14.9.2021


§ 94 Asia/10

Kiinteistö Oy Helsingin Malminkatu 3:n hallituksen jäsenen nimeäminen (pdf) (html)


§ 95 Asia/11

Kiinteistö Oy Käpylän Terveystalon hallituksen jäsenen nimeäminen (pdf) (html)


§ 96 Asia/12

Kiinteistö Oy Hansasillan hallituksen jäsenten nimeäminen (pdf) (html)


§ 97 Asia/13

Jäsenen nimeäminen Frame-säätiön valtuuskuntaan toimikaudeksi 2021−2024 (pdf) (html)

Liite 1

Frame-säätiön nimeämispyyntö


§ 98 Asia/14

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n hallituksen jäsenen valintaa koskeva osakkeenomistajan päätös (pdf) (html)


§ 99 Asia/15

Helsingin Asumisoikeus Oy:n hallituksen jäsenen valintaa koskeva osakkeenomistajan päätös (pdf) (html)


§ 100 Asia/16

Edustajan nimeäminen Nuuksiokeskus Oy:n hallitukseen (pdf) (html)


§ 101 Asia/17

Fallkullan Kiilan Pysäköinti Oy:n ylimääräinen yhtiökokous (pdf) (html)

Liite 1

Kokouskutsu, kokous 1.9.2021


§ 102 Asia/18

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän ylimääräinen yhtymäkokous (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Kokouskutsu, kokous 14.9.2021, liite, ääniluettelo

Liite 4

Kokouskutsu, kokous 14.9.2021, liite, hallituspaikkojen jakaantuminen

Liite 5

Kokouskutsu, kokous 14.9.2021, liite, tarkastuslautakunnan paikkajakauma

Liite 6

Kokouskutsu, kokous 14.9.2021, liite, valmistelutoimikunnan neuvottelema paikkajako

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 103 Asia/19

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän ylimääräinen yhtymäkokous (pdf) (html)

Liite 1

Kokouskutsu, kokous 14.8.2021, esityslista

Liite 2

Kokouskutsu, kokous 14.8.2021, liitteet, hallituksen lausunto, osavuosikatsaus, arviointikertomus ja ääniluettelo

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 104 Asia/20

Helsingin seudun kesäyliopistosäätiön hallituksen jäsenten nimeäminen (pdf) (html)

Liite 1

Helsingin seudun kesäyliopistosäätiön nimeämispyyntö 22.6.2021

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:06