Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
13 / 11.10.2021Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 117 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 118 Asia/2

Helsingin Satama Oy:n ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 17 k)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 119 Asia/3

Yhtiökokoukset 2021, Asunto Oy Paciuksenkatu 4 hallitusjäsenen vaihdos (pdf) (html)


§ 120 Asia/4

Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Tennispalatsin hallituksen jäsenen nimeäminen (pdf) (html)


§ 121 Asia/5

Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy:n hallituksen jäsenten nimeäminen (pdf) (html)


§ 122 Asia/6

Urhea-halli Oy:n hallituksen jäsenen vaihtaminen (pdf) (html)


§ 123 Asia/7

Helsingin Seniorisäätiö sr:n hallituksen puheenjohtajan nimeäminen (pdf) (html)


§ 124 Asia/8

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen jäsenen nimeäminen (pdf) (html)


§ 125 Asia/9

Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab:n hallituksen jäsenen nimeäminen (pdf) (html)


§ 126 Asia/10

Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilojen ylimääräinen yhtiökokous (pdf) (html)

Liite 1

Kokouskutsu, kokous 21.10.2021


§ 127 Asia/11

Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry:n valtuuskuntaan ja hallitukseen nimeäminen (pdf) (html)

Liite 1

Nimeämispyyntö 2.9.2021

Liite 2

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:06