Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
14 / 01.11.2021Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 128 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 129 Asia/2

Helen Oy:n ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 130 Asia/3

Vantaan Energia Oy:n ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)


§ 131 Asia/4

Perustettavan kaupunkiliikenneyhtiön hallituksen nimeäminen (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 132 Asia/5

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän syysyhtymäkokous (pdf) (html)

Liite 1

Yhtymäkokous 19.11.2021, liite, esityslista

Liite 2

Yhtymäkokous 19.11.2021, asia 1 Liite Ääniluettelo 2021

Liite 3

Yhtymäkokous 19.11.2021, asia 3 Liite Toiminta- ja taloussuunnitelma 2022-2024

Liite 4

Yhtymäkokous 19.11.2021, asia 4 Liite Esplanadien alueen verkostojen kehittämisen hankesuunnitelma

Liite 5

Yhtymäkokous 19.11.2021, asia 5 Liite Kruunusillat -raitiotiehankkeen vesihuollon hankesuunnitelma

Liite 6

Yhtymäkokous 19.11.2021, asia 6 Liite Lausunto tarkastuslautakunnan vuoden 2020 arviointikertomuksen johdosta

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 133 Asia/6

Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän syysyhtymäkokous 2021 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 134 Asia/7

Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Sähkötalon hallituksen jäsenen valintaa koskeva osakkeenomistajan päätös (pdf) (html)


§ 135 Asia/8

Kiinteistö Oy Ab Pakkalantie 30 hallitusjäsenten nimeäminen (pdf) (html)


§ 136 Asia/9

Helsingin Uusyrityskeskus ry:n syyskokous (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 137 Asia/10

PKS-yhteisöraportti 2/2021 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:06