Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
15 / 22.11.2021Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 138 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 139 Asia/2

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)


§ 140 Asia/3

Helsingin Asumisoikeus Oy:n ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)


§ 141 Asia/4

Konserniohjeen mukaisen ennakkokannan antaminen Helsingin Satama Oy:n kehittämisohjelmaan liittyen (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)

Liite 2

Liite 3

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)


§ 142 Asia/5

Suomen Kuntaliitto ry:n valtuuskunnan vaalit (pdf) (html)

Liite 1

Ehdokaslistojen yhdistelmä, Helsingin vaalipiiri


§ 143 Asia/6

Muutos Helsingin edustajiin Uudenmaan maakuntavaltuustossa (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus maakuntavaltuusto Elina Kauppila 17.1.2021

Liite 2

Eroilmoitus maakuntavaltuusto Mia Haglund 17.11.2021


§ 144 Asia/7

Oy Apotti Ab:n omistajastrategia (pdf) (html)

Liite 1


§ 145 Asia/8

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän syysyhtymäkokous (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 146 Asia/9

Helsingin Musiikkitalo Oy:n osakassopimuksen muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 147 Asia/10

Kaupungin edustajien nimeäminen Lilinkotisäätiön hallitukseen toimikaudeksi 2022-2024 (pdf) (html)

Liite 1


§ 148 Asia/11

Kaupungin edustajan nimeäminen Suomen arkkitehtuurimuseon säätiön edustajistoon (pdf) (html)

Liite 1

Suomen arkkitehtuurimuseon säätiön nimeämispyyntö


§ 149 Asia/12

Perustettavan kaupunkiliikenneyhtiön hallituksen nimeäminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 150 Asia/13

Helsingin yhteisöraportti 3/2021 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 17 k)

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:06