Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
01 / 24.01.2022Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 1 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 2 Asia/2

Uimahalli- ja liikuntahalliyhtiöiden ajankohtaiskatsaukset (pdf) (html)


§ 3 Asia/3

Jääkenttäsäätiö sr:n ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)


§ 4 Asia/4

Uudenmaan maakuntavaltuuston jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 8.12.2021


§ 5 Asia/5

Perustettavan Itärata Oy:n hallituksen jäsenen nimeäminen (pdf) (html)


§ 6 Asia/6

Muutos Helsingin Seniorisäätiö sr hallituksen kokoonpanossa (pdf) (html)

Liite 1


§ 7 Asia/7

Jäsenen nimeäminen Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry:n hallitukseen (pdf) (html)


§ 8 Asia/8

Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n hallituksen täydentäminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 9 Asia/9

Kiinteistö Oy Borgströminmäen ylimääräinen yhtiökokous (pdf) (html)

Liite 1

Kokouskutsu, kokous 7.12.2021

Liite 2

Liite 3


§ 10 Asia/10

Palmia Oy:n omistusjärjestelyjä koskevan selvityksen käynnistäminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:06