Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
02 / 14.02.2022Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 11 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 12 Asia/2

Palmia Oy:n ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)


§ 13 Asia/3

Forum Virium Helsinki Oy:n ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)


§ 14 Asia/4

HAM Helsingin taidemuseosäätiön hallituksen nimeäminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 15 Asia/5

Helsinki Abroad Ltd Oy:n hallituksen jäsenen valintaa koskeva osakkeenomistajan päätös (pdf) (html)


§ 16 Asia/6

Helsingin Ateljeetalosäätiön hallituksen jäsenen nimeäminen (pdf) (html)


§ 17 Asia/7

Perustettavan Lammenrannan Pysäköinti Oy -nimisen yhtiön hallituksen jäsenten nimittäminen (pdf) (html)


§ 18 Asia/8

Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n yhtiökokous (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:06