Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
04 / 21.03.2022Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 29 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 30 Asia/2

Helen Oy:n ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 17 k)


§ 31 Asia/3

Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)

Liite 1


§ 32 Asia/4

Helen Oy:n varsinainen yhtiökokous vuonna 2022 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Kokouskutsu, kokous 25.3.2022, liite 1, tilinpäätös

Liite 4

Kokouskutsu, kokous 25.3.2022, liite 2, tilintarkastuskertomus


§ 33 Asia/5

HAM Helsingin taidemuseosäätiön hallituksen varapuheenjohtajan nimeäminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 34 Asia/6

Helsingin yhteisöraportti 4/2021 (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 17 k)

Liite 2

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:06