Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
05 / 04.04.2022Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 35 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 36 Asia/2

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)

Liite 1


§ 37 Asia/3

Helsingin seudun ympäristöpalvelut- kuntayhtymän (HSY) ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)


§ 38 Asia/4

Palmia Oy:n omistusjärjestelyjä koskevan selvityksen tilannekatsaus (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 39 Asia/5

Muutos päätökseen koskien edustajien nimeämistä yhteisöihin ja säätiöihin keväällä 2022 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 40 Asia/6

Helsinki Abroad Ltd Oy:n yhtiökokous vuonna 2022 (pdf) (html)

Liite 1


§ 41 Asia/7

Sydkustens landskapsförbund r.f.:n vuosikokouksen edustajien valinta (pdf) (html)

Liite 1

Kokouskutsu, kokous 25.4.2022, liite, esityslista ja liitteet§ 41 Ärende/7

Val av representanter till Sydkustens landskapsförbund r.f.:s årsmöte (pdf) (html)

Bilaga 1

Kokouskutsu, kokous 25.4.2022, liite, esityslista ja liitteet§ 42 Asia/8

Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän ylimääräinen yhtymäkokous (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


§ 43 Asia/9

Suomen arkkitehtuuri- ja designmuseosäätiön hallituksen nimeäminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 44 Asia/10

PKS-yhteisöraportti 3/2021 (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:06