Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
06 / 25.04.2022Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 45 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 46 Asia/2

Helsingin teatterisäätiö sr:n ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)


§ 47 Asia/3

Stadion-säätiö sr:n ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)


§ 48 Asia/4

Startup Maria Oy:n osakassopimuksen muuttaminen ja hallitusjäsenen nimittäminen (pdf) (html)

Liite 1

Osakassopimusluonnos


§ 49 Asia/5

Salmiparkki Oy:n hallitukseen nimeäminen (pdf) (html)


§ 50 Asia/6

Muutos päätökseen koskien edustajien nimeämistä yhteisöihin ja säätiöihin keväällä 2022 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 51 Asia/7

Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilojen varsinainen yhtiökokous (pdf) (html)

Liite 1

Kokouskutsu, kokous 27.4.2022


§ 52 Asia/8

PKS-yhteisöraportti 3/2021 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:06