Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
08 / 20.06.2022Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 65 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 66 Asia/2

Helen Oy:n ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 67 Asia/3

Palmia Oy:n ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 68 Asia/4

DigiFinland Oy:n osakassopimuksen hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 69 Asia/5

Kiinteistöosakeyhtiö ADM:n osakassopimus ja hallituksen nimeäminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 70 Asia/6

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen sekä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen liittyminen Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n osakkaiksi (pdf) (html)

Liite 1


§ 71 Asia/7

Oy Helsingin asuntohankinta Ab:n jakautumisesta johtuvat toimiohjeet jakautuvalle ja vastaanottaville yhtiöille (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


§ 72 Asia/8

Perustettavan digitaalisia peruspalveluja tuottavan yhtiön hallituksen nimeäminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 73 Asia/9

Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy:n omien osakkeiden osakeanti (pdf) (html)

Liite 1

Kokouskutsu, kokous 25.5.2022

Liite 2

Kokouskutsu, kokous 25.5.2022, liite 6 - Osakeanti yhtiölle ja osakeantivaltuutus


§ 74 Asia/10

Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän kevätyhtymäkokous (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 75 Asia/11

Helsingin kaupungin Linja-autotoiminta Oy:n selvitystilan päättäminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 76 Asia/12

PKS-raportti 1/2022 (pdf) (html)

Liite 1

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:06