Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
10 / 29.08.2022Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 80 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 81 Asia/2

Helsingin kaupunkitilat Oy:n ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)


§ 82 Asia/3

Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr:n ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)


§ 83 Asia/4

Palmia Oy:n myyntiselvityksen tilannekatsaus (pdf) (html)


§ 84 Asia/5

Helsinki Abroad Ltd Oy:n ylimääräinen yhtiökokous vuonna 2022 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 85 Asia/6

Palmia Oy:n hallituksen jäsenen valintaa koskeva osakkeenomistajan päätös (pdf) (html)


§ 86 Asia/7

Seurasaarisäätiön hallituksen jäsenen nimeäminen (pdf) (html)


§ 87 Asia/8

Helsingin Ateljeetalosäätiön hallituksen jäsenen nimeämättä jättäminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:06