Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
11 / 19.09.2022Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 88 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 89 Asia/2

Finlandia-talo Oy:n ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)


§ 90 Asia/3

Kiinteistö Oy Auroranlinnan ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)


§ 91 Asia/4

Helsingin taidehallin säätiön hallituksen jäsenen ja varajäsenen nimeäminen (pdf) (html)


§ 92 Asia/5

Kiinteistö Oy Suutarilan Lampputien hallituksen jäsenen nimeäminen (pdf) (html)


§ 93 Asia/6

Vantaan Energia Oy:n hallituksen täydentämistä koskeva osakkeenomistajan päätös (pdf) (html)


§ 94 Asia/7

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n hallituksen jäsenen valintaa koskeva osakkeenomistajan päätös (pdf) (html)


§ 95 Asia/8

Helsingin yhteisöraportti 2/2022 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 17 k)

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:06