Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
13 / 07.11.2022Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 100 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 101 Asia/2

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)


§ 102 Asia/3

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 103 Asia/4

DigiFinland Oy:n hallitusjäsenehdokkaan nimeäminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 104 Asia/5

DigiHelsinki Oy:n ylimääräinen yhtiökokous (pdf) (html)

Liite 1


§ 105 Asia/6

Helsingin Uusyrityskeskus ry:n syyskokous (pdf) (html)


§ 106 Asia/7

StartUp Maria Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 2022 (pdf) (html)


§ 107 Asia/8

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) syysyhtymäkokous (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Kokouskutsu, kokous 18.11.2022, liite 10, Liite 1 Jätehuollon investointiohjelma 2023-2032

Liite 11

Liite 12

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 108 Asia/9

Maakuntien tilakeskus Oy:n osakassopimuksen hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Pyyntö osakassopimuksen hyväksymisestä 6.10.2022, liite, luovutuskirjan osapuolet

Liite 2

Pyyntö osakassopimuksen hyväksymisestä 6.10.2022, liite, osakassopimus

Liite 3

Pyyntö, päivitetty liite osakkeiden luovutuskirjaluonnos

Liite 4

Pyyntö, päivitetty liite osapuolten listaus ja jako yhteistyöalueisiin

Liite 5

Pyyntö, päivitetty luovutuskirjan osapuolet


§ 109 Asia/10

Akseli Gallen-Kallelan Museosäätiön edustajiston jäsenten nimeäminen (pdf) (html)

Liite 1

Akseli Gallen-Kallelan Museosäätiön nimeämispyyntö


§ 110 Asia/11

Suomen taideakatemian säätiön hallituksen jäsenen nimeäminen (pdf) (html)

Liite 1

Suomen taideakatemian säätiön nimeämispyyntö


§ 111 Asia/12

Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Tennispalatsin hallituksen jäsenen nimeäminen (pdf) (html)


§ 112 Asia/13

Teatterimuseon säätiön edustajiston jäsenten nimeäminen (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Teatterimuseon säätiön nimeämispyyntö


§ 113 Asia/14

PKS-yhteisöraportti 2/2022 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 114 Asia/15

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 17 k, JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:06