Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
14 / 28.11.2022Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 115 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 116 Asia/2

Kaupunginhallituksen konsernijaoston kokousajat kevätkaudella 2023 (pdf) (html)


§ 117 Asia/3

Helen Oy:n ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 118 Asia/12

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) syysyhtymäkokous (pdf) (html)

Liite 1

Kokouskutsu, kokous 29.11.2022, saate

Liite 2

Kokouskutsu, kokous 29.11.2022, liite, esityslista

Liite 3

Kokouskutsu, kokous 29.11.2022, liite, ääniluettelo 2022

Liite 4

Kokouskutsu, kokous 29.11.2022, liite, osavuosikatsaus 2022

Liite 5

Kokouskutsu, kokous 29.11.2022, liite, toiminta- ja taloussuunnitelma 2023-2025

Liite 6

Kokouskutsu, kokous 29.11.2022, liite, tuottavuusohjelman koonti

Liite 7

Kokouskutsu, kokous 29.11.2022, liite arviointikertomus 2021

Liite 8

Kokouskutsu, kokous 29.11.2022, liite, HSL hallituksen lausunto

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 119 Asia/4

Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)


§ 120 Asia/5

V 18.1.2023, Konserniohjeen päivittäminen (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 121 Asia/6

Ami-säätiö sr:n hallituksen jäsenen ja varajäsenen nimeäminen (pdf) (html)


§ 122 Asia/7

AEL-säätiö sr:n hallituksen jäsenen ja varajäsenen nimeäminen (pdf) (html)


§ 123 Asia/8

Kruunuvuorenrannan putkikeräys Oy:n hallituksen täydentäminen (pdf) (html)


§ 124 Asia/9

HAM Helsingin taidemuseosäätiön valmisteluvaiheen hallituksen toimikauden jatkaminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 125 Asia/10

Teatterimuseon säätiön edustajiston jäsenten nimeäminen (pdf) (html)

Liite 1

Teatterimuseon säätiön nimeämispyyntö

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 126 Asia/11

Sarastia Oy:n neuvottelukunnan jäsenen nimeäminen (pdf) (html)


§ 127 Asia/13

Puro Tekstiilipalvelut Oy:n ylimääräinen yhtiökokous (pdf) (html)

Liite 1

Kokouskutsu, kokous 2.12.2022


§ 128 Asia/14

Lehtisaaren Väestösuoja Oy:n ylimääräinen yhtiökokous (pdf) (html)

Liite 1

Kokouskutsu, kokous 29.11.2022

Liite 2


§ 129 Asia/15

Helsingin yhteisöraportti 3/2022 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 17 k)

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:06