Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
15 / 12.12.2022Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 130 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 131 Asia/2

Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (HUS) ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 132 Asia/3

Oy Apotti Ab:n ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)


§ 133 Asia/4

V 18.1.2023, Konserniohjeen päivittäminen (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 134 Asia/5

Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän syysyhtymäkokous (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 135 Asia/6

Asunto-oy Paciuksenkatu 4:n hallituksen täydentäminen (pdf) (html)


§ 136 Asia/7

Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilojen hallituksen täydentämistä koskevan osakkeenomistajan päätöksen tekeminen (pdf) (html)


§ 137 Asia/8

Kiinteistö Oy Laajasalon palloiluhallit hallituksen täydentäminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 138 Asia/9

Kiinteistö Oy Kaisaniemen Metrohallin hallituksen täydentäminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:06