Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus

Helsingin kaupungin päätöksentekokaavio – kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus toimii kaupunginvaltuuston alaisena ja johtaa kaupungin toimintaa, hallintoa ja taloutta. Kaupunginhallitus vastaa myös kaupungin toiminnan yhteensovittamisesta sekä kaupunginvaltuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

Kaupunginhallituksessa on 15 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Pormestari toimii kaupunginhallituksen puheenjohtajana ja apulaispormestarit jäseninä.

Kaupunginvaltuusto valitsee kaupunginhallituksen muut 10 jäsentä ja varajäsentä valtuutetuista ja varavaltuutetuista. Lisäksi kaupunginvaltuusto valitsee kaupunginhallituksen varsinaisista jäsenistä sille ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan. Toimikausi kestää kaksi vuotta.

Kaudella 2021–2025 kokoomuksella on kaupunginhallituksessa viisi paikkaa, vihreillä neljä, SDP:llä ja vasemmistoliitolla molemmilla kaksi sekä perussuomalaisilla ja RKP:lla kummallakin yksi.

Kaupunginhallitus kokoontuu yleensä maanantaisin. Kokousten esityslistat ovat luettavissa näillä sivuilla kokousta edeltävänä torstaina. Kokousten päätöksistä tiedotetaan heti kokousten jälkeen kohdassa päätöstiedotteet.02.09.2021 09:33

Kaupunginhallituksen tehtävät

Kaupunginvaltuusto on johtosäännöillä siirtänyt toimivaltaansa edelleen muille toimielimille, kuten kaupunginhallitukselle, lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

Kaupunginhallituksen vanhemmat asiakirjat

Kaupunginhallituksen kuluvaa vuotta edeltävät päätösasiakirjat löytyvät arkistosivulta.

Päätösasiakirjojen julkaisu verkkosivuilla

Kokouksen esityslista julkaistaan kaupungin sivulla kokousta edeltävänä torstaina kello 14.00. Valmistuttuaan pöytäkirja korvaa esityslistan.