Suoraan sisältöön

Valtuutetun aloite

Valtuutetulla on oikeus tehdä aloitteita kaupungin yhteisistä asioista. Aloite on jätettävä kokouksen aikana kirjallisesti puheenjohtajalle. Aloite lähetetään kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua käsittelee kaupunginvaltuusto. Aloite, johon on tullut alle 15 allekirjoitusta, käsitellään kaupunginhallituksessa. Kaupunginhallituksen tulee antaa vastaus aloitteelle kahdeksan kuukauden kuluessa.

Ryhmäaloite

Valtuustoryhmä voi tehdä ryhmäaloitteen. Ryhmäaloite on aloite, jonka on allekirjoittanut enemmän kuin puolet valtuustoryhmän jäsenistä, ja joka otsikoidaan ryhmäaloitteeksi. Ryhmäaloitteen jättää puheenjohtajalle valtuustoryhmän puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Valtuustoryhmä voi tehdä neljä ryhmäaloitetta valtuustokauden aikana. Kaikki ryhmäaloitteet tuodaan kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi.

Sivulta löytyvät tuoreimmat kaupunginvaltuutettujen tekemät valtuustoaloitteet. Vanhemmat aloitteet löytyvät vuosittaisilta alasivuilta. Ennen syksyä 2011 tehdyt aloitteet on koottu aloitemietintöihin.

 

Aloitteet vuosittain

15.01.2020 Valtuustoaloite, kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kiinteistöjen myyntipolitiikka, Muurinen Seija

15.01.2020 Valtuustoaloite, katutilan käyttö kasvatuksen ja koulutuksen toimialan piha-alueiksi, Malin Petra

15.01.2020 Valtuustoaloite, nimikkopuu kaupunkilaiselle, Arajärvi Pentti

15.01.2020 Valtuustoaloite, vuokraoikeuden siirtokielto kaupungin vuokra-asuntoihin, Meri Otto

15.01.2020 Valtuustoaloite, sortti-asemien aukioloaikojen pidennys, Diarra Fatim

15.01.2020 Valtuustoaloite, Havis Amandan säilyttäminen ja juhlien jatkaminen, Diarra Fatim

15.01.2020 Valtuustoaloite, Roundupin/glyfosaatin käytöstä luopuminen, Rantala MarcusJAA
05.12.2019 18:29

Vanhemmat aloitteet

Ennen 2011 syksyä tehdyt aloitteet on koostettu aloitemietinnöiksi omalle sivulleen. Aloitteet syksystä 2011 alkaen löytyvät navigaatiosta ylhäältä vasemmalta.