Suoraan sisältöön

Valtuutetun aloite

Valtuutetulla on oikeus tehdä aloitteita kaupungin yhteisistä asioista. Aloite on jätettävä kokouksen aikana kirjallisesti puheenjohtajalle. Aloite lähetetään kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua käsittelee kaupunginvaltuusto. Aloite, johon on tullut alle 15 allekirjoitusta, käsitellään kaupunginhallituksessa. Kaupunginhallituksen tulee antaa vastaus aloitteelle kahdeksan kuukauden kuluessa.

Ryhmäaloite

Valtuustoryhmä voi tehdä ryhmäaloitteen. Ryhmäaloite on aloite, jonka on allekirjoittanut enemmän kuin puolet valtuustoryhmän jäsenistä, ja joka otsikoidaan ryhmäaloitteeksi. Ryhmäaloitteen jättää puheenjohtajalle valtuustoryhmän puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Valtuustoryhmä voi tehdä neljä ryhmäaloitetta valtuustokauden aikana. Kaikki ryhmäaloitteet tuodaan kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi.

Sivulta löytyvät tuoreimmat kaupunginvaltuutettujen tekemät valtuustoaloitteet. Vanhemmat aloitteet löytyvät vuosittaisilta alasivuilta. Ennen syksyä 2011 tehdyt aloitteet on koottu aloitemietintöihin.

 

Aloitteet vuosittain

12.02.2020 Kvsto 12.2.2020, Talousarvioaloite, arkkitehtuuri-design museo Helsinkiin, Asko-Seljavaara Sirpa

12.02.2020 Kvsto 12.2.2020, Valtuustoaloite, Vuosaaren metroaseman ilmanvaihdon parantaminen, Jalovaara Ville

12.02.2020 Kvsto 12.2.2020, Valtuustoaloite, jälkihuollon tukiasuntojen saatavuuden varmistaminen, Malin Petra

12.02.2020 Kvsto 12.2.2020, Valtuustoaloite, Kontulan asukkaiden kokoontumistilojen parantaminen, Arhinmäki Paavo

12.02.2020 Kvsto 12.2.2020, Valtuustoaloite, viherkertoimen käyttö viihtyvyyden, sopeutumisen ja luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi, Harjanne Atte

12.02.2020 Valtuustoaloite, klassisen musiikin tapahtumien järjestäminen Sibeliuksenpuistossa, Terho Sampo

12.02.2020 Kvsto 12.2.2020, Valtuustoaloite, kehitysvammaisten työllistymisen ja työtoiminnan kehittäminen, Juva Kati

12.02.2020 Valtuustoaloite, yöbussit liikennöimään arkipäivinä aamukahden jälkeen, Pajula Matias

12.02.2020 Kvsto 12.2.2020, Valtuustoaloite, ulkoiluvaatetuksen tarjoaminen päiväkotien työntekijöille, Pelkonen Jaana

29.01.2020 Valtuustoaloite, fysioterapeutteja kouluihin liikunnan ja opiskelijaterveydenhuollon tueksi, Karhuvaara Arja

29.01.2020 Valtuustoaloite, erityisen tuen järjestäminen lukio-opinnoissa, Vuorjoki Anna

29.01.2020 Valtuustoaloite, paikan osoittaminen Claes Anderssonin muistolaatalle, Månsson Björn

29.01.2020 Valtuustoaloite, viihtyvyyden ja yhteisöllisyyden edistäminen korttelipihapilotilla, Pennanen Petrus

29.01.2020 Valtuustoaloite, matkakortit ja kaavakkeet sukupuolineutraaleiksi, Juva Kati

29.01.2020 Valtuustoaloite, valkoposkihanhien torjunta kasvillisuudella, Ahlblad Linda

15.01.2020 Valtuustoaloite, kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kiinteistöjen myyntipolitiikka, Muurinen Seija

15.01.2020 Valtuustoaloite, katutilan käyttö kasvatuksen ja koulutuksen toimialan piha-alueiksi, Malin Petra

15.01.2020 Valtuustoaloite, nimikkopuu kaupunkilaiselle, Arajärvi Pentti

15.01.2020 Valtuustoaloite, vuokraoikeuden siirtokielto kaupungin vuokra-asuntoihin, Meri Otto

15.01.2020 Valtuustoaloite, sortti-asemien aukioloaikojen pidennys, Diarra Fatim

15.01.2020 Valtuustoaloite, Havis Amandan säilyttäminen ja juhlien jatkaminen, Diarra Fatim

15.01.2020 Valtuustoaloite, Roundupin/glyfosaatin käytöstä luopuminen, Rantala MarcusJAA
05.12.2019 18:29

Vanhemmat aloitteet

Ennen 2011 syksyä tehdyt aloitteet on koostettu aloitemietinnöiksi omalle sivulleen. Aloitteet syksystä 2011 alkaen löytyvät navigaatiosta ylhäältä vasemmalta.