Suoraan sisältöön

Aloite 18–22-vuotiaiden neuvontapalvelujen lisäämisestä

15.02.2012 Tuomo Valokaisen ym. aloite 18–22-vuotiaiden neuvontapalvelujen lisäämisestä

Nuorten, juuri 18 vuotta täyttäneiden arkeen kuluu uusia asioita, joita ei kouluissa ole opetettu. Nuori on aloittanut kenties ammatillisen opiskelun ja on muuttanut pois kotoaan opintotuen turvin.

Hänen täytyisi olla valmis aikuisuuteen ja hallita muiden muassa Kelan opintotukikuviot, laskunmaksamiset, veroasiat, sekä suunnitella taloudenhoitoa niin että rahat riittävät.

Taloudellisissa ongelmissa nuori voi kääntyä pintapuolisesti sosiaalitoimiston puoleen, mutta avunsaaminen edellyttää valmiutta tietää, mitä asiakirjoja ja tositteita nuoren on toimitettava sosiaali toimistoon. Kun hakemukset liitteineen ja selvityksineen on onnistuttu täyttämään oikein asian käsittely kestää useita viikkoja. On muistettava että nuorella ei ole sosiaalietuuksien artikloista ja pykälistä sitä tietoa, mitä taas niiden suunnittelijoilla on.

Sosiaalitoimisto ei palvele jos nuori oireilee henkisesti tai fyysisesti, jolloin esimerkiksi opiskelu ja mahdollinen satunnainen iltatyö tulojen takaamiseksi ovat vaarassa. Lyhyt aikainen väsyminen tai sairastelu saattaa kaataa nuoren suunnitelmat pitkäksi aikaa, ja paluu arkeen on vaikeaa.

Kaupunginvaltuusto edellyttää että Helsingin kaupunki panostaa voimavaroja pikaisesti 18 - 22 vuotiaitten nuorten neuvontapalveluihin ja täten laajentaa tukiverkostoa niin että syystä tai toisesta taloudellisissa vaikeuksissa oleva nuori voi hakea taloudellista ja henkistä tukea ongelmiinsa.

Apua tarjoavat tahot ovat edelleen kaupunkimme sosiaalitoimistot. Avun saaminen tulee olla yksilöä huomioivaa, kannustavaa, ilman viikkojen odotusta.

Alkuperäinen aloite (pdf)05.12.2019 18:56