Suoraan sisältöön

Sari Näreen ym. aloite aistiherkkien lasten perheiden omasta tukimallista

26.09.2012 Sari Näreen ym. aloite aistiherkkien lasten perheiden omasta tukimallista

Nuorten syrjäytyrnistä koskevassa keskustelussa on nostettu esiin neurologisista häiriöistä, sensomotorisesta epätasapainosta ja autismin kirjosta kärsivien lasten syrjäytyrnisriski. Tämän riskin takana on usein se, ettei lasten aistiherkkyyksiä tunnisteta riittävän ajoissa ja lapsi joutuu kestämään aistijärjestelmänsä kannalta liian kuormittavia tilanteita. Ongelmat korostuvat liian suurissa päivähoito- ja opetusryhmissä. Erityisluokista luopuminen integraatioperiaatteen takia heikentää monen aistiherkän lapsen mahdollisuuksia sietää kouluarkeen liittyvää melua, tiheyttä, hajuja ja muita aistiärsykkeitä, mitä lapsi voi oirehtia koko luokkaa häiritsevällä toiminnalla (esimerkiksi vaikeuksina pysyä paikallaan, äänien tuottamisella, kieltäytymällä yhteistyöstä jne.). Jos lapsi saajatkuvaa negatiivista palautetta käytöksestään, se vaikuttaa helposti koko hänen persoonallisuutensa rakentumiseen ja aistiherkkyyksiin usein liittyvä luova potentiaali tyrehtyy. Nämä lapset ovat tyypillisesti erilaisia oppijoita ja aistijoita, joilla on epätasainen kykyrakenne paitsi alisuoriutumista, myös erityislahjakkuutta, joka tulee esiin suuren motivaation herättämässä intensiivisessä keskittymisessä mielenkiinnon kohteeseen, kuten esimerkiksi asperger -lapsilla.

Lasta kuormittava kouluarki heijastuu usein paineina myös kotona, ja saadakseen apua perheet saattavat joutua kirjautumaan lastensuojeluasiakkaiksi. Joissain tapauksissa tämä on johtanut huostaanottoihin lapsen sairaudestajohtuviksi katsotuista syistä, mikä on voinut olla traumaattista koko perheelle. Aivotoiminnan ja aistitasapainon häiriöitä poteville lapsille ja heidän perheilleen tulisi kehittää oma tarvittaessa kotiin tuotava tukitoiminta terveys-, sosiaali- ja opetustoimen yhteistyönä. Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että sosiaali- ja terveystoimen yhdistyrnisessä järjestetään aistiherkkien lasten perheille oma tukimalli.

Sari Näre

Alkuperäinen aloite05.12.2019 19:01