Suoraan sisältöön

Aloite avoimen tiedon lisaamisesta

12.12.2012 Kati Peltolan ym. aloite avoimen tiedon lisäämisestä

Helsinkiläisten ja kaupunginvaltuutettujen sekä kaupungin työntekijöiden on hyvin vaikea saada selville, mitä eri tehtäviä kaupungilla on ja miten niitä hoidetaan. Nykyiset tietojärjestelmät tarjoavat uusia keinoja kuvata avoimesti eri toimintoja ja niitä koskevien päätösehdotusten perusteluja sekä seurata päätösten toteuttamista.

Päätösten vaikutuksia asukkaille on useimmiten vaikea arvioida. Eri palveluista pitäisi kuitenkin olla helposti löydettävissä tietoa siitä, millaiset asukasryhmät niitä käyttävät ja paljonko erilaiset käyttäjät saavat palveluja. Tärkeätä on tietää myös, paljonko kustannuksia aiheutuu käyttäjää ja käyttöaikaa kohti ja paljonko käyttäjät itse maksavat näistä menoista.

Työntekijöiden ja toimintatilojen sekä muiden menojen kustannus olisi tärkeä eritellä eri toimintoja koskevissa avoimissa suunnittelu- ja seurantatiedoissa. Näiden tietojen avulla asukkaat, työntekijät ja päättäjät pystyisivät arvioimaan nykyistä paremmin palvelujen merkitystä ja palvelujen muutoksia.

Kaupungin palvelujen karttatiedosto ja Helsinkirakentaa-tiedosto paikallistavat nykyisiä ja tulossa olevia palveluja. Jokaisesta investointisuunnitelmasta tulisi myös julkaista hankekohtainen kuvaus, joka kertoo hankkeen tavoitteet, toteutusvaiheet ja edellä esitetyn mukaiset kustannusarviot. Näitä pitäisi voida seurata hankkeen omalta sivulta toteutuksen eri vaiheissa ja investointikohteen koko eliniän. Tämä antaisi sekä asukkaille, kaupungin työntekijöille että päättäjille mahdollisuudet tutustua hankkeisiin ja osallistua niitä koskevaan keskusteluun.
Ehdotamme, että Helsingin kaupunki kehittää toimintansa avointa arviointia näiden periaatteiden mukaisesti.

Kati Peltola

Alkuperäinen aloite05.12.2019 19:07