Suoraan sisältöön

Ville Ylikahrin ym. aloite esteettömyysratkaisujen parantamisesta

13.06.2012 Ville Ylikahrin ym. aloite esteettömyysratkaisujen parantamisesta

Helsinki kaikille -projekti on monilta osin ollut menestystarina: Helsinki on nyt paljon parempi kaupunki heikosti liikkuville, huononäköisille ja muillekin, joille katuratkaisujen yksityiskohdat ovat tärkeitä.

Parannettavaa kuitenkin vielä on. Yksi epäkohta on, että katujen tyyppipiirroksissa esteettömyysratkaisut ja pyöräily on sekoitettu samaan tilaan. Esimerkiksi huononäköisten ja heikosti liikkuvien ohjaaminen nopeiden ajoneuvojen sekaan ei ole turvallista eikä kenenkään tavoite.

Erityisesti huononäköisten turvallisuuden kannalta on tärkeää, etteivät he vahingossa joudu pyörätielIe. Esimerkiksi Zurichissä pyöräväylien rakentaminen jalkakäytävään on nimenomaisesti kielletty esteettömyysnormeissa. Myös esimerkiksi Tukholman esteettömyysratkaisuissa risteykset on toteutettu niin, etteivät kävelijät ja pyöräilijät sekoitu.
Pyöräilijöille nykyiset reunakivet ovat haitallisia ja jopa vaarallisia, Terävä töyssy risteyksessä pakottaa keskittymään katupintaan sen sijaan että pyöräilijä tarkkailisi liikennettä asianmukaisesti. Pyöräilijät myös kiertelevät pitkin risteyksiä etsiessään niitä kohtia, joista ylimääräisen töyssyn voi kiertää,

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että esteettömät risteysratkaisut toteutetaan kokonaisuudessaan jalkakäytävän puolella ja pyörätiet erotetaan niistä selvästi siten, että pyörätietä ei katkaista lainkaan reunakivellä. Ratkaisu parantaa erityisesti huononäköisten ja heikosti liikkuvien turvallisuutta ja tekee myös pyöräilystä sujuvampaa ja turvallisempaa.

Ville Ylikahri

Alkuperäinen aloite05.12.2019 18:38