Suoraan sisältöön

Tarja Tenkulan ym. aloite etsivän nuorisotyön tehostettujen kokeilujen toteuttamisesta

12.09.2012 Tarja Tenkulan ym. aloite etsivän nuorisotyön tehostettujen kokeilujen toteuttamisesta

Alle 29-vuotiaiden nuorten palveluita tulee kehittää Helsingissä. Nuorille tarvitaan matalankynnyksen paikkoja, mistä nuoret saavat tieto- ja neuvonta palveluita. Niille nuorille, jotka eivät itse löydä palveluiden pariin tai ovat syrjäytymisvaarassa tulee etsiä nuorisotyön keinoin. Osalla nuorista ongelmat liittyvät oman elämänhallintaan, päihteiden käyttöön ja terveydellisiin tekijöihin. Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä ja erityisnuorisotyöntekijä nimikettä ei ole käytössä. Helsingin kaupungin nuorisotyöntekijöillä löytyy varmasti osaamista etsivään nuorisotyöhön.
Nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen myönnettiin 10 milj. EUR erillismääräraha. Nyt olisi hyvä hetki käynnistää useampi kaupungin tason hanke etsivän nuorisotyön tehostettujen kokeilujen toteuttamiseen.

Nuorisolaki 7§ ja 7b§

Tarja Tenkula

Alkuperäinen aloite05.12.2019 18:42