Suoraan sisältöön

Terhi Koulumiehen ym. aloite hidasteluiskista Munkkiniemen puistotielle ja Laajalahdentielle

25.04.2012 Terhi Koulumiehen ym. aloite hidasteluiskista Munkkiniemen puistotielle ja Laajalahdentielle

Esitän, että molemmin puolin Munkkiniemen puistotietä asennetaan pikaisesti ajoluiska hidastamaan ajonopeuksia ja parantamaan liikenneturvallisuutta vilkasliikenteisillä kaduilla. Munkkiniemen puistotielle ei ole vieläkään saatu liikennevaloja. Kadun ylittämi en on vaarallista lapsille korkeiden ajonopeuksien vuoksi sekä puistotien pohjois- että eteläpuolella. Autot ajavat kadulla kovaa ja tekevät sillä päivittäin jopa vaarallisia ohituksiakin.

Esitän, että ajoa hidastavat luiskat lisätään myös Laajalahdentielle puistotien kohdalle. Ajonopeudet ovat kovia erityisesti Laajalahdentien risteyksessä puistotien eteläisellä puolella, jossa ei ole liikennevaloja eikä muita turvallisuusjärjestelyjä poikkeuksellisen leveän tien ylittämiseen. Lisäksi Laajalahdentien hidasteiden päättyminen Lokkalantielle aikaansaa, että autot kiihdyttävät sen jälkeen nopeuttaan erityisen voimakkaasti Puistotien kohdalla sijaitsevaa suojajatietä kohden.

Pienten koululaisten vanhemmat ovat huolissaan läheltäpiti-onnettomuuksista alueella. Hidasteiden avulla näiden vilkasliikenteisten katujen ylittäminen saadaan turvallisemmaksi pienille koululaisille kohtuullisin kustannuksin.

Alkuperäinen aloite

 05.12.2019 18:46