Suoraan sisältöön

Pekka Saarnion ym. aloite HSLn ostamien liikennepalvelujen työolojen ym. selvittämisestä

10.10.2012 Pekka Saarnion ym. aloite HSLn ostamien liikennepalvelujen työolojen ym. selvittämisestä

Ns Länsimetro Oy:n tapaus kesällä 2012 johti siihen, että Länsimetron omistajat Helsingin kaupunki ja Espoon kaupunki velvoittivat Länsimetro Oy:n lakia laajempaan tilaajavastuuseen. Ei siitä, että Länsimetro Oy tarkistaa urakoitsijaa valitessaan tämän lupaukset noudattaa lakejaja työehtosopimuksia. Länsimetro Oy:n on myös seurattava, että lakeja ja työehtosopimuksia noudatetaan sen tilaamissa töissä.

Helsingin Seudun Liikenteen tilaamassa sopimusliikenteessä on ilmennyt paljon ongelmia sekä työlainsäädännön että työehtosopimusten noudattamisessa. Kuljettajat kertovat, että kuluvana vuonna linja-autoyhtiöissä esillä olleita ongelmia ovat olleet kuljettajien päivittäisten lepoaikojen toteutumatta jääminen (työaikalaki 28§, linja-autohenkilökunnan työehtosopimus Ill:9 kohta 4) ja haluttomuus huolehtia linja-autonkuljettajien turvallisuudesta (työsuojelulaki 8§). Kuljettajat sanovat, että kun linja-autonkuljettajan työpäivä on 11 tuntia pitkä, tällaisia työpäiviä on useita peräkkäin eivätkä lepoajat toteudu, on liikenteessä valtava joukko väsyneitä, ärtyneitä ja huomiokyvyltään alentuneita kuljettajia isoilla autoilla.

Ongelmaa kärjistää se, että paikallisliikenteen kuljettajien päivittäisten (työpäivän aikana pidettävien) lepoaikojen valvonta ei kuulu kenellekään ja valvonnan mahdollistavat laitteetkin saatiin poistaa paikallisbusseista muutama vuosi sitten. Poliisi ei valvo tieliikenteen sosiaalilainsäädännön ulkopuolista liikennettä, jota seudullinen linja-autoliikenne on. Aluehallintovirasto ei kykene valvontaan ja tarkastusten tekeminen jälkikäteen ei onnistu, koska paikallisbussin ajo ja pysähdykset eivät enää tallennu minnekään. Ainoastaan Helsingin Seudun Liikenteellä on käytettävissään data tilaamansa seudullisen liikenteen linja-autovuorojen kulusta. Sitä ei kuitenkaan näytetä kuntayhtymän ulkopuolisille.

Aikaisemmin päätepysäkeillä kuljettajalle jäi aikaa hengähtää muutama minuutti. Näin ei kuljettajien mukaan ole enää, vaan työ on keskeytymätöntä ajamista tai asiakaspalvelua. Työpisteestä ei voi poistua hetkeksikään, wc:hen ei pääse lepotiloista puhumattakaan ja esim. 8 tunnin ja 20 minuutin työpäivään saattaa sisältyä vain yksi 10 minuutin tauko, joka sekään ei toteudu. Tavoiteltavat ajoajat suunnitellaan tietokoneella ja gps-paikannuksella siten, ettei linja-auto kuljettajineen missään tilanteessa seiso päätepysäkillä, vaan on koko ajan "ansaitsemassa" (HSL maksaa vain ajetuista kilometreistä).

Ehdotamme, että Helsinki edellyttää myös Helsingin Seudun Liikenteen selvittävän ostamiensa liikennepalvelujen työolot ja huolehtivan työlainsäädännön ja työehtosopimusten noudattamisesta sopimusten aikana.

Pekka Saarnio

Alkuperäinen aloite05.12.2019 19:03