Suoraan sisältöön

Mari Holopaisen ym. aloite innovaatiorahaston toiminnan uudistamisesta

29.08.2012 Mari Holopaisen ym. aloite innovaatiorahaston toiminnan uudistamisesta

Tarkastuslautakunta kiinnitti arviointikertomuksessaan 2011 huomiota Helsingin kaupungin innovaatiorahaston toimintaan, sen jakamien varojen käyttötarkoituksiin ja rahoitettujen projektien arviointiin. Määrärahoista lähes puolet on myönnetty kahdelle virastolle, terveyskeskukselle ja sosiaalivirastolle.

Rahaston tavoitteena on tulevaisuuden elinkeinoperustaa luovien investointihankkeiden ja projektien rahoitus. Tavoitteena on mm. parantaa kaupungin palveluiden laatua, vaikuttavuutta ja käyttäjälähtöisyyttä. Jotta innovaatiorahasto palvelisi mahdollisimman hyvin sille asetettuja tavoitteita, myös kaupungin ulkopuolisille tahoille suunnattua viestintää tulisi kehittää. Tällä hetkellä innovaatiorahastosta on hankalaa löytää kattavaa ja ajantasaista tietoa. Voidaan olettaa, että mikäli rahaston hakumahdollisuudet olisivat laajemmassa tietoisuudessa, innovaatiorahasto vastaanottaisi enemmän, keskimäärin laadukkaampia ja innovatiivisempia hakemuksia. Rahaston hankkeiden avulla olisi mahdollisuus myös kannustaa uudenlaisiin yhteistyöverkostoihin.

Me allekirjoittaneet esitämme, että innovaatiorahaston toimintaa tulisi uudistaa. Toiminnan tulisi olla avoimempaa, ja siitä tulisi viestiä mm. omien nettisivujen avulla. Tulevista rahoitushauista tulisi tiedottaa aktiivisesti ja laaja-alaisesti. Hankkeiden arviointia anonyymisti, ulkopuolisilla arvioitsijoilla tulisi selvittää. Avustettaville hankkeille tulisi luoda tarkemmat kriteerit, ja niiden toteutumista tulisi seurata.

Mari Holopainen

Alkuperäinen aloite05.12.2019 18:39