Suoraan sisältöön

Aloite koirapuistoista

15.02.2012 Sanna Hellströmin ym. aloite koirapuistoista

Helsingissä koirapuistoja toteutetaan pääasiassa samanlaisen standardin mukaan kaikkialla kaupungissa. Puistot ovat pienehköjä ja niissä on kalusteina penkki, roskis, ilmoitustaulu. Joissakin puistoissa on koirien uintimahdollisuus.

Poikkeuksena tavanomaisesta on Östersundomin koirametsä, joka on aitaamaton 50 hehtaarin metsäalue sekä Rajasaari, joka on tavanomaista suurempi puisto. Rajasaari onkin ympärivuotisesti Helsingin kaikkein suosituin puisto ja siellä viihtyvät myös ihmiset.

Koirapuiston rakentaminen maksaa n. 100.000 euroa. Tällä summalla voisi ajatella toteutettavan muutakin kuin kaikkialle samankaltainen standardinmukainen ratkaisu. Esimerkiksi toteuttamalla suuremman puiston, alueen maan kuluminen ei vaadi raskaita pohjanrakennustöitä. Kaikkia puistoja ei välttämättä tarvitse aidata kokonaan tai laisinkaan. Tällaisille avoimille tai kevyemmin aidatuille puistoille olisi löydettävissä alueita, joissa liikennettä ei ole välittömässä läheisyydessä ja muut alueen käyttäjät voisivat halutessaan olla kulkematta koirien ulkoilutusalueen kautta.

Maailmalla koira puistoja on toteutettu selvästi Helsinkiä keveämmin rakentein.

Me valtuutetut esitämme, että

Helsinkiin toteutetaan myös nykyistä kevyemmin rakennettuja, mutta nykyistä suurempia koira puistoja

Etsitään mahdollisuuksia toteuttaa Östersundomin koirametsän kaltaisia aitaamattomia tai osittain aidattuja alueita koirien ulkoilutukseen

Koirapuistojen suunnittelussa otetaan huomioon koiranomistajien ja alueen asukkaiden mielipiteet

Alkuperäinen aloite (pdf)05.12.2019 18:58